ZACZYNAMY PIŁKARSKĄ WIOSNĘ

Małopolski Związek Piłki Nożnej informuje, że w przyszłym tygodniu wznowione zostaną rozgrywki seniorów (od IV ligi do C klasy) oraz dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach, prowadzone przez WG MZPN i 14 Podokręgów całego regionu. Pomimo niejednoznacznego brzmienia opublikowanego dzisiaj Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (…)

ZEBRANIE WYBORCZE Podokręgu Brzesko nowa data 26 kwietnia 2021

Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej w Brzesku informuje: w związku z przedłużeniem ograniczeń organizacji i uczestnictwem w zebraniach. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu zostaje przesunięte o tydzień Zebranie Delegatów odbędzie się w Brzesku ul. Kopernika 18 w dniu 26 kwietnia 2021 o godz. (…)