MZPN – PODOKRĘG BRZESKO

Prezes Honorowy Podokręgu Brzesko

Andrzej MAŚLANKA

Zarząd Podokręgu Brzesko

Prezes Zarządu Podokręgu: Mirosław NIEĆ

Wiceprezes ds. Sportowych: Piotr PIETRAS

Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Rafał KOPYTKO

Członek Zarządu sekretarz: Regina SZCZUPAŁ

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Michał FUDALA

Członek Zarządu ds. dyscypliny : Rafał ZAJĄC

Członek Zarządu ds marketingu: Kamil TRĄBA

Prezydium Zarządu

Prezes Zarządu: Mirosław NIEĆ

V-ce Prezes ds. Sportowych: Piotr PIETRAS

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Rafał KOPYTKO

Wydział Sędziowski

Prezes Honorowy: Andrzej MAŚLANKA

Przewodniczący Zarządu: Michał FUDALA

Sekretarz Zarządu: Radosław KRAJ

Referent ds. szkolenia: Patryk ŚWIERCZEK

Referent ds. obsady: Dariusz SOBCZYK

Referent ds. organizacyjnych: Sławomir PUDŁO

Członek Wydziału : Karolina ZYGMOND

Wydział Gier

przewodniczący – weryfikator: Piotr PIETRAS

weryfikator: Andrzej MAŚLANKA

weryfikator: Tomasz PIETRAS

weryfikator: Wiesław WOSZCZYNA

weryfikator: Anna JAGUSIAK

Wydział Dyscypliny

przewodniczący: Regina SZCZUPAŁ

wiceprzewodniczący: Dawid NOWICKI

członek wydziału: Jan KARGUL

członek wydziału:

Wydział Bezpieczeństwa

przewodniczący wydziału: Mirosław NIEĆ

członek wydziału: Andrzej MAŚLANKA

Regulamin Podokręgu