Zarząd

Prezes Honorowy Podokręgu Brzesko

Andrzej Maślanka

Zarząd Podokręgu Brzesko

Prezes Zarządu: Mirosław Nieć
V-ce Prezes ds. Sportowych: Piotr Pietras
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Rafał Kopytko
Członek Zarządu – Sekretarz: Regina Szczupał
Członek Zarządu ds. dyscypliny: Rafał Zając
Członek Zarządu ds marketingu: Kamil Trąba
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Michał Fudala

Prezydium Zarządu

Prezes Zarządu: Mirosław Nieć
V-ce Prezes ds. Sportowych: Piotr Pietras
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Rafał Kopytko

Regulamin Podokręgu