Zarząd

Prezes Honorowy Podokręgu Brzesko

Andrzej MAŚLANKA

Zarząd Podokręgu Brzesko

Prezes Zarządu: Mirosław NIEĆ
V-ce Prezes ds. Sportowych: Piotr PIETRAS
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Rafał KOPYTKO
Członek Zarządu – Sekretarz: Regina SZCZUPAŁ
Członek Zarządu ds marketingu:Kamil TRĄBA
Członek Zarządu: Rafał ZAJĄC
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej: Michał FUDALA

Prezydium Zarządu

Prezes Zarządu: Mirosław NIEĆ
V-ce Prezes ds. Sportowych: Piotr PIETRAS
V-ce Prezes ds. Organizacyjnych: Rafał KOPYTKO

Regulamin Podokręgu