Komisje

Wydział Sędziowski

Prezes Honorowy: Andrzej Maślanka
Przewodniczący Zarządu: Michał Fudala
Sekretarz Zarządu: Radosław Kraj
Referent ds. szkolenia: Patryk Świerczek
Referent ds. obsady: Dariusz Sobczyk
Referent ds. organizacyjnych: Sławomir Pudeło
Członek Wydziału : Tomasz Kita

Wydział Gier

przewodniczący – weryfikator: Piotr Pietras
weryfikator: Andrzej Maślanka
weryfikator: Tomasz Pietras
weryfikator: Wiesław Woszczyna
weryfikator: Anna Jagusiak

Wydział Dyscypliny

przewodniczący: Regina Szczupał
wiceprzewodniczący: Dawid Nowicki
członek wydziału: Jan Kargul
członek wydziału: Jan Chrabąszcz