Komisje

Wydział Sędziowski

Prezes Honorowy: Andrzej MAŚLANKA
Przewodniczący Zarządu: Michał FUDALA
Sekretarz Zarządu: Radosław KRAJ
Referent ds. szkolenia: Patryk ŚWIERCZEK
Referent ds. obsady: Dariusz SOBCZYK
Referent ds. organizacyjnych: Sławomir PUDŁO
Członek Wydziału : Tomasz KITA

Wydział Gier

przewodniczący – weryfikator: Piotr PIETRAS
weryfikator: Andrzej MAŚLANKA
weryfikator: Tomasz PIETRAS
weryfikator: Anna JAGUSIAK

Wydział Dyscypliny

przewodniczący: Regina SZCZUPAŁ
wiceprzewodniczący: Dawid NOWICKI
członek wydziału: Jan CHRABĄSZCZ