Komunikat Data Rozgrywki Sezon
KOMUNIKT KD NR 30/15/06/2022 19-06-2022

KOMUNIKAT KD NR 29/09/06/2022 10-06-2022

KOMUNIKAT KD NR 28/02/06/2022 03-06-2022

KOMUNIKAT KD NR 27/26/05/2022 27-05-2022

KOMUNIKAT KD NR 26/19/05/2022 20-05-2022

KOMUNIKAT KD NR 25/12/05/2022 13-05-2022

KOMUNIKAT KD NR 24/05/05/2022 06-05-2022

KOMUNIKAT KD NR 23/28/04/2022 29-04-2022

KOMUNIKAT KD NR 22/21/04/2022 22-04-2022

KOMUNIKAT KD NR 21/13/04/2022 15-04-2022