TRANSFERY OKNO TRANSFEROWE – WIOSNA 2023

Wiele Klubów z niecierpliwością wyczekuje na otwarcie zimowego okna transferowego, w trakcie którego będą mogli pozyskiwać nowych zawodników W związku z tym przypominamy o najważniejszych zasadach pozyskiwania zawodników:

# 1 lutego 2023 roku rozpoczyna się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Od tego dnia można dokonywać transferów zawodników do wszystkich klas rozgrywkowych. Różny, dla poszczególnych lig, jest natomiast czas trwania okna transferowego. Zimowe okno transferowe kończy się dzień przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej, w klasie rozgrywkowej, do której zawodnik ma zostać uprawniony. (Uwaga! Pod uwagę brany jest nie termin pierwszego meczu danej drużyny, ale ogólny termin pierwszej zaplanowanej na wiosnę kolejki. Oznacza to, że jeśli w danej lidze pierwszy mecz rundy wiosennej zostanie przeniesiony na inny termin, niż zaplanowany w kalendarzu rozgrywek, to termin na transfery zawodników upływa dzień przed rozpoczęciem kolejki, a nie nowym terminem przełożonego meczu).

 # Co istotne, niedopuszczalne są próby zatwierdzania zawodników poprzez występujące w niższych ligach drużyny rezerw, dla których okna transferowe trwają dłużej. W przypadku, gdy zawodnik zostanie pozyskany na podstawie umowy transferowej, do klubu, którego zespół rozpoczął już rozgrywki, to nie będzie mógł zostać do niego uprawniony, będzie natomiast mógł zostać uprawniony do gry w drużynie, która nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek.

# Zamknięcie okna transferowego oznacza zakaz dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników. Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie i uprawnienie do gry jedynie zawodników wolnych, jeśli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:
* zawodnik nie jest związany z klubem żadną umową (kontraktem lub deklaracją gry) i w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą (12 miesięcy liczymy od dnia wygaśnięcia poprzedniej deklaracji gry amatora),
* zawodnik do czasu zakończenia letniego okresu transferowego posiadał status zawodnika wolnego – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe jest do zakończenia zimowego okresu transferowego,
* zawodnik do czasu zakończenia zimowego okresu transferowego posiadał status zawodnika wolnego, może być potwierdzony do klubu a następnie uprawniony do gry w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 31 marca danego roku,
*zawodnik dotychczas nie był zgłoszony i potwierdzony do żadnego klubu.
*Zawodnicy, którzy zostali wypożyczeni na rundę jesienną, zostaną z dniem otwarcia okna transferowego automatycznie przywróceniu w systemie Extranet do klubu macierzystego. Należy jednak pamiętać o ich ponownym uprawnieniu do gry do danej drużyny w swoim klubie.

# W związku z przywróceniem do klubów macierzystych zawodników wypożyczonych na rundę jesienną, od tego dnia nie będzie można aneksować pierwotnych umów i przedłużać okresu ich obowiązywania. Będzie natomiast można w oknie transferowym podpisać kolejną umowę transferową (definitywną lub czasową).

* Zawodnicy czasowo transferowani mogą powrócić do klubu macierzystego jedynie w okresie trwania okna transferowego. W tej sytuacji niezbędne jest podpisanie aneksu skracającego wypożyczenie, podpisanego przez strony pierwotnej umowy oraz przez zawodnika. Stosowny aneks należy przesłać mailowo do Działu Rozgrywek w terminie 7 dni od jego podpisania.
* Zarówno procedura transferów jak i uprawnień zawodników odbywa  się wyłącznie za pośrednictwem systemu Extranet: https://kluby24.pzpn.pl.
* Poniżej przedstawiamy tabelę z rodzajami dokumentów, wymaganymi przy zmianie przynależności klubowej i uprawnianiu zawodników do gry. 

UWAGA: W przypadku zawodników niepełnoletnich, wszystkie dokumenty w imieniu zawodnika muszą być podpisane przez jego rodziców/opiekunów prawnych!

Zmiana przynależności klubowej

* zawodnik podpisał w klubie odstępującym deklarację gry amatora na sezon 2021/2022 lub ma podpisany z klubem macierzystym kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej                                                                                                                                                                                                                    Jakie dokumenty?
umowa transferu definitywnego + podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub umowa transferu czasowego + zgoda zawodnika na transfer czasowy

* zawodnik nie podpisał deklaracji gry amatora w klubie macierzystym na sezon 2022/2023 i nie ma odbytej karencji 12-tu miesięcy nieuczestniczenia w rozgrywkach                                                                                                                                                                                                                                Jakie dokumenty?
oświadczenie o wygaśnięciu deklaracji gry amatora z sezonu 2021/2022 wypełnione przez klub odstępujący + podanie o przyjęcie do klubu

* zawodnikowi wygasł kontrakt w klubie macierzystym                                                                                                                                                              Jakie dokumenty?
oświadczenie o wygaśnięciu kontraktu wydane przez klub macierzysty + podanie o przyjęcie do klubu

* zawodnik rozwiązał z klubem deklarację gry amatora z bieżącego sezonu (2022/2023) za porozumieniem stron                                                                  Jakie dokumenty?
oświadczenie (porozumienie) o zwolnieniu zawodnika o statusie amatora z obowiązku reprezentowania klubu + podanie o przyjęcie do klubu

* zawodnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron                                                                                                                                                             Jakie dokumenty?
porozumienie o rozwiązaniu kontraktu + podanie o przyjęcie do klubu

* zawodnik odbył 12-to miesięczną karencję nieuczestniczenia w rozgrywkach w kraju i za granicą (okres 12 miesięcy liczony od zakończenia poprzedniego sezonu rozgrywkowego)                                                                                                                                                                                                              Jakie dokumenty?
oświadczenie zawodnika o 12-to miesięcznej karencji + podanie o przyjęcie do klubu

Uprawnienie

* uprawnienie amatora na cały sezon rozgrywkowy                                                                                                                                                                       Jakie dokumenty?
deklaracja gry amatora

* uprawnienie profesjonalisty na cały sezon rozgrywkowy                                                                                                                                                              Jakie dokumenty?
kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (zawarty na okres nie krótszy niż do zakończenia sezonu)
* uprawnienie zawodnika pozyskanego w drodze transferu czasowego                                                                                                                                       Jakie dokumenty?
zgoda zawodnika na transfer czasowy

# Podkreślamy, że sam fakt złożenia wniosku o transfer lub uprawnienie nie jest równoznaczne z prawem udziału zawodnika w meczach.  Wysłane wnioski muszą zostać zweryfikowane przez pracownika WMZPN, na co Dział Rozgrywek ma 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. Apelujemy do Klubów o wcześniejsze podjęcie czynności w zakresie pozyskania i uprawnienia zawodników do gry, co pozwoli na sprawne i terminowe zweryfikowanie dokumentów oraz dokonanie stosownych zmian bez zbędnych nacisków i niepotrzebnych emocji, które zwykle występują w przypadkach załatwiania spraw na „ostatnią” chwilę. Nie ma gwarancji, że dokumenty złożone dzień przed pierwszym meczem zostaną zweryfikowane przed weekendem!