BRZESKA LIGA HALOWA MŁODZIKÓW, ORLIKÓW, ŻAKÓW I SKRZATÓW EDYCJA „ZIMA 2023”

BRZESKA LIGA HALOWA MŁODZIKÓW, ORLIKÓW, ŻAKÓW I SKRZATÓW EDYCJA „ZIMA 2023”

Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg Brzesko organizuje rozgrywki Brzeskiej Ligi Halowej w kategoriach: Młodzik (2010 i 2011), Orlik (2012 i 2013), Żak (2014 i 2015) i Skrzat (2016 i młodsi).
Turnieje rozgrywane będą w halach sportowych na terenie powiatu brzeskiego w grupach 4 lub 5 zespołowych (w zależności od ilości zgłoszeń). Planowany termin przeprowadzenia rozgrywek: styczeń, luty, marzec 2023 roku. Organizator planuje rozegranie czterech turniejów (w każdej grupie) we wszystkich kategoriach wiekowych.

Koordynatorem rozgrywek jest Piotr Pietras (tel. 607 443 856).

Przedstawiciele drużyn, które zamierzają wziąć udział w rozgrywkach Brzeskiej Ligi Halowej Młodzików, Orlików, Żaków i Skrzatów proszeni są o zgłaszanie zespołów do koordynatora rozgrywek Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: wgid.podokregbrzesko@onet.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.
Koszt udziału w rozgrywkach uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn w
poszczególnych kategoriach wiekowych i podany zostanie po zamknięciu listy
zgłoszeń do Brzeskiej Ligi Halowej Młodzików, Orlików, Żaków i Skrzatów.
Szczegółowe terminarze rozgrywek (organizator planuje rozgrywanie turniejów w
soboty i niedziele, niewykluczone są także inne dni tygodnia) oraz regulamin
rozgrywek zamieszczone zostaną na stronie internetowej MZPNP Brzesko.
Przy zgłaszaniu drużyn proszę podać:
1. Ilość drużyn z podziałem na kategorie wiekowe (proszę podać dokładną nazwę
każdej drużyny) oraz orientacyjny poziom sportowy zespołu.
2. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są zobowiązani do posiadania
ważnych badań lekarskich – aktualnej karty zdrowia. Odpowiedzialność za
posiadanie przez zawodników aktualnych badań lekarskich ponoszą trenerzy
drużyn.
3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane udziałem drużyny,
także te, które nie są zrzeszone w Okręgowych Związkach Piłkarskich.
4. W rozgrywkach Brzeskiej Ligi Halowej Młodzików, Orlików, Żaków i Skrzatów
drużyny mogą liczyć maksymalnie po 10 zawodników.
5. Po zakończeniu rozgrywek BLH Młodzików, Orlików, Żaków i Skrzatów w edycji
Zima 2023 wszyscy zawodnicy, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają
pamiątkowe medale.