EXTRANET – WERYFIKACJA transfer, uprawnienie – cofnięcie uprawnień

Weryfikacja uprawnień, transferów – brak podpietych dokumentów będzie skutkował usunięciem zawodnika z listy uprawnionych do rozgrywek:

Przypomina się  o obowiązujących( zgodnie z Uchwałami PZPN) zasadach dotyczących potwierdzania i uprawniania zawodników.

 1. Transfery –

a/ do wniosku transferowego  w przypadku transferu definitywnego lub czasowego muszą być podpięte: odpowiednie umowy oraz opłaty od roczników 2007 i starszych, chyba, ze rocznik 2008 i 2009 był uprawniony do juniora młodszego, wtedy również należne są opłaty wg tabeli opłat.

b/ do wniosku zawodnik wolny – zwolnienie z klubu oraz opłata od roczników jw.

c/ karencja – mogą być podpięte oświadczenia oraz odpowiednie opłaty wg tabeli opłat

 1. Uprawnienia : do wniosku o uprawnienie zawodnika musi być podpięte w przypadku gry rocznika młodszego w starszym ZGODA LEKARZA jn.
 2. Rocznik 2007 , 2006 jeżeli zawodnik ma ukończone 15 lat i 1 dzień  ( np. zawodnik ur.  2007-12-05 lub 2006-12-08)za zgodą lekarza medycyny sportowej na grę  W SENIORACH (musi być taki dopisek), może być uprawniony do seniorów.
 3. Rocznik 2006 , który ukończył 16 lat i 1 dzień nie wymaga specjalnej zgody jw. lekarza np. zawodnik ur: 2006-09-06.

Szczególny przypadek :Zawodnik, który ma ukończone 14 lat i 1 dzień może być uprawniony do SENIORÓW ZA ZGODĄ LEK. MED. SPORTOWEJ, RODZICÓW, KOMISJI TECHNICZNEJ PZPN o ile zagrał w reprezentacji Polski i wtedy takie zgody muszą być podłączone pod wniosek zawodnika – obligatoryjnie!

 1. Rocznik 2006 i 2007 za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)może być uprawniony do Juniorów.
 2. Rocznik 2008 i 2009 za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)  może być uprawniony do juniorów Młodszych.
 3. Rocznik 2010 i 2011 za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)  może być uprawniony do Trampkarzy
 4. Rocznik 2012 i 2013 za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)  może być uprawniony do Młodzików.
 5. Rocznik 2014 i 2015 za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)  może być uprawniony do Orlików
 6. Rocznik 2016 i 2017 za zgodą za zgodą lekarza na grę w roczniku starszym (musi być taki dopisek)  może być uprawniony żaków
 7. SKRZATY – TYLKO ROCZNIK 2016 I 2017- NIE MA MLODSZEGO ROCZNIKA.

Proszę o pilne  uzupełnienie ewentualnych  braków w dokonanych już transferach oraz uprawnieniach zawodników. Odpowiednia dokumentacja, o ile nie została podpięta w systemie, musi być zabezpieczona w siedzibie właściwego dla transferu lub uprawnienia  Podokręgu, jak również o usunięcie z uprawnień zawodników, którzy ze względu na rocznik urodzenia nie mogą być uprawnieni do danych klas rozgrywkowych.
Zwolnione z podłączania deklaracji gry zawodników o statusie amatorów  są  wyłącznie KLUBY, KTÓRE PRZEKAZAŁY OŚWIADCZENIE dot. DEKLARACJI oraz i ZAŁĄCZNIKÓW 1 i 2.
Kluby, które nie przekazały w/w Oświadczenia muszą podłączać w systemie deklarację i odpowiednio zał. 1 oraz zał. 2 – dotyczy zawodników niepełnoletnich oraz deklarację i zał. 2 w przypadku zawodników pełnoletnich .

W przypadku zawodników profesjonalnych  oraz uprawnianych do rozgrywek szczebla centralnego mężczyzn i kobiet- we wnioskach o uprawnienie wymagane są  załączone  kontrakty lub  deklaracje (amatorzy)  oraz inne niezbędne do potwierdzenia wniosku dokumenty.

Druki do pobrania >>> 2022.07_extranet_Oświadczenie Klubu_transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Deklaracja Gry Amatora_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Zał. 1 – Zgody Rodziców-Opiekunów Prawnych_dotyczace przetwarzania danych_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Zał. 2 – Klauzula Informacyjna_przetwarzania danych osobowych_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

W razie wątpliwości, pytań proszę o kontakt:

– p. Ewa Gajewska – tel. kont. 504155780, adres email: biuro@mzpnkrakow.pl

-p.Komisja Gier PPN Brzesko tel. kont. 518985119 adres email: wgid.podokregbrzesko@onet.pl

Prosząc o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej;.

Dodaj komentarz