EXTRANET – DOKUMENTY transfer, uprawnienie wszyscy zawodnicy

W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami kilka istotnych informacji:

  • zawodnik nowozgłoszony dokładne wypełnienie formularza i podpięcie skanu do wniosku  – dane zawodnika w górnej i dolnej części , w przypadku zawodnika niepełnoletniego dane rodzica w górnej części formularza – wg rubryk, zwrócić należy uwagę na podanie przez rodzica nr. dowodu osobistego ,  podpis zawodnika oraz w przypadku zawodnika niepełnoletniego podpisy obojga rodziców w górnej części i dolnej formularza , pieczątka klubu z podpisem w górnej i dolnej części formularza, zdjęcie zawodnika.
  • transfery i uprawnienia bez  względu  na  wiek zawodnika –  przy transferach definitywnych/czasowych, potwierdzeniu zawodnika wolnego oprócz umów, zwolnień podpisywanych przez klub(y), bądź oświadczeń o  karencji  podpisanych przez zawodnika, w przypadku niepełnoletniego przez oboje rodziców –  dołączenie  deklaracji  gry  amatora podpisanej  przez  zawodnika, zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych dziecka/podopiecznego, klauzula informacyjna dotycząca prztwarzania danych, lub oświadczenie klubu (oryginał) złożony przed rozgrywkami w macierzystym podokręgu, oraz wysłane skanem do MZPN – biuro@mzpnkrakow.pl. ( w przypadku jednego rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem,  bądź opiekuna prawnego – informacja klubu z pieczątką i podpisem potwierdzającym taki stan rzeczy).
  • Wprzypadku złożenia oświadczenia klubu – przy transferach i uprawnieniach obowiązują tylko skany umów transferowych, zwolnień zawodnika i opłaty transferowej. Brak oświadczenia klubu powoduje aby wszystkie dokumenty były skanowane. 
  • Obowiązują badania lekarskie zawodników do 23 roku życia. Powyżej 23 roku życia oświadczenia zawodnika na każdy mecz z aktualną datą, podpisem
  • Druki sprawozdań meczowych wszystkie klasy rozgrywkowe tylko extrane. 

druki do pobrania >>> 2022.07_extranet_Oświadczenie Klubu_transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Deklaracja Gry Amatora_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Zał. 1 – Zgody Rodziców-Opiekunów Prawnych_dotyczace przetwarzania danych_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

>>> 2022.07_extranet_Zał. 2 – Klauzula Informacyjna_przetwarzania danych osobowych_uprawnienia-transfery-zawodnik wolny

W razie wątpliwości, pytań proszę o kontakt:

– p. Ewa Gajewska – tel. kont. 504155780, adres email: biuro@mzpnkrakow.pl

-p.Komisja Gier PPN Brzesko tel. kont. 518985119 adres email: wgid.podokregbrzesko@onet.pl

Prosząc o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej i pilnej;.

Dodaj komentarz