WYSOKOŚĆ EKWIWALENTU ZA ZAWODNIKA W PRZYPADKU SPORU USTALA PZPN

Wydział Gier MZPN informuje kluby, że nastąpiła istotna zmiana w sprawie

określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

>>> OTWÓRZ SPRAWDŹ <<<

Dodaj komentarz