ZAPISY DO BRZESKIEJ LIGI ORLIKÓW ŻAKÓW I SKRZATÓW – WIOSNA 2021

Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg w Brzesku organizuje rozgrywki Brzeskiej Ligi w kategoriach: Orlik (rocznik 2010 i 2011), Żak (2012 i 2013) i Skrzat (2014 i młodsi). Turnieje rozgrywane będą na boiskach trawiastych lub „orlikach” w grupach 4 lub 5 zespołowych. Planowany termin przeprowadzenia rozgrywek: maj i czerwiec 2021 roku. Organizator planuje rozegranie czterech turniejów eliminacyjnych (w każdej grupie) we wszystkich kategoriach wiekowych. Koordynatorem rozgrywek jest Piotr Pietras (tel. 607 443 856).
Przedstawiciele drużyn, które zamierzają wziąć udział w rozgrywkach Brzeskiej Ligi Orlików, Żaków i Skrzatów proszeni są o zgłaszanie zespołów do koordynatora rozgrywek. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 7 maja 2021 roku  (telefonicznie lub mailowo atp5@interia.pl lub wgid.podokregbrzesko@onet.pl).
Szczegółowe terminarze rozgrywek (turnieje będą rozgrywane w tygodniu) oraz regulamin rozgrywek zamieszczone zostaną na stronie internetowej Małopolskiego ZPN Podokręg Brzesko. Koszt udziału w rozgrywkach 350 zł od drużyny (orliki i żaki) i 250 zł (skrzaty). Wpłaty za udział w rozgrywkach, w terminie do 14 maja 2021 roku, należy regulować na rachunek bankowy: Bank PeKao S.A Tarnów 41 1240 1910 1111 0010 9709 9821.

Przy zgłaszaniu drużyn proszę podać:

1. Ilość drużyn z podziałem na kategorie wiekowe (proszę podać dokładną nazwę każdej drużyny) oraz orientacyjny poziom sportowy zespołu.
2. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych są zobowiązani do posiadania ważnych badań lekarskich – aktualnej karty zdrowia. Odpowiedzialność za posiadanie przez zawodników aktualnych badań lekarskich ponoszą trenerzy drużyn.
Sztab szkoleniowy każdej drużyny podczas zawodów zobowiązany jest do posiadania apteczki pierwszej pomocy.
3. Gospodarz każdego turnieju jest zobowiązany przygotować boisko do gry oraz zapewnić piłkę do rozgrywania zawodów.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane udziałem drużyny, także te, które nie są zrzeszone w Okręgowych Związkach Piłkarskich.
5. W rozgrywkach Brzeskiej Ligi Orlików, Żaków i Skrzatów drużyny mogą liczyć maksymalnie po 10 zawodników.
6. Po zakończeniu rozgrywek Brzeskiej Ligi Orlików, Żaków i Skrzatów w edycji Wiosna 2021 wszyscy zawodnicy, w każdej kategorii wiekowej, otrzymają pamiątkowe medale.
7. Organizator (gospodarz) każdego turnieju zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekcyjnych dla wszystkich uczestników zawodów.
8. Każda osoba przebywająca na obiekcie w trakcie turniejów akceptuje zagrożenie związane z możliwością zakażenia COVID-19. Małopolski Związek Piłki Nożnej Podokręg Brzesko nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakażenia. Dodatkowo każda osoba wchodząca na obiekt, na którym rozgrywany jest turniej musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.
9. Turnieje rozgrywane będą bez udziału publiczności. Podczas zawodów na obiekcie wraz z drużyną (max. 10 zawodników) może przebywać jedynie trener i kierownik  drużyny.
10. Każda osoba wchodząca na obiekt ma obowiązek dezynfekcji rąk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *